Wyposażenie dodatkowe schronu

Podstawowy element wyposażenia obiektu ochronnego

Zawory gazoszczelne KS

Specjalnej konstrukcji zawory montowane min. na przewodach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do schronów obrony cywilnej i wojskowych. Służą zabezpieczeniu instalacji przed dostępem np. skażonego powietrza, mogą chronić filtropochłaniacze przed dostępem powietrza w okresie wentylacji czystej.

Zaprojektowane do działania w szerokim zakresie temperatur od -20 C do +55 C. Występują również w wersji sterowanej elektrycznie.

Zabezpieczenie antywstrząsowe VTV

Specjalny system amortyzatorów sprężynowych przeznaczonych do ochrony urządzeń ( w tym wszelkiego rodzaju instalacji, agregatów, urządzeń filtrowentylacyjnych) przed ruchami konstrukcji schronu spowodowanymi wstrząsem. Elementem tłumiącym jest sprężyna stalowa oraz specjalny element mocujący. Zostały zaprojektowane do tłumienia przyśpieszeń o wartości do 50g, przy przemieszczeniu maksymalnym konstrukcji schronu do 35 mm.

Wywiewne klapy schronowe YV

Umożliwiają wyrzut zużytego powietrza z wnętrza schronu/ukrycia, chroniąc wnętrze przed nadciśnieniem, regulują nadciśnienie wewnątrz schronu. Występują w postaci okrągłych, mocowanych w ścianie rur z elementem ruchomym lub w postaci bloków żaluzji stalowych. Są montowane na wylotach powietrza ze schronów, przed zaworami przeciwywbuchowymi. Zaprojektowane do ochrony przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartości do 20 bar (2,0 MPa), wykonane ze stali.

Wyłazy techniczne i wyjść awaryjnych

Wwyłazy techniczne i wyjść awaryjnych – zamknięcia mniejszych otworów wejściowych i pomieszczeń technicznych – SL1/SL6

  • Seria specjalnych zamknięć do otworów technicznych lub wyjść awaryjnych, występująca w różnych wymiarach i odpornościach.
  • Wyłazy tej serii są standardowo używane w mniejszych obiektach jako zamknięcia wyjść awaryjnych, otworów w komorach rozprężnych i filtrach kamiennych, etc.
  • Cechują się odpornością analogiczną jak drzwi serii SO, są wyposażone w podobny mechanizm zamykania. Dzięki czemu posiadają bardzo dużą odporność na uszkodzenia mechanizmu zamykającego ( brak elementów centralnego zamykania)
  • Zostały zaprojektowane w celu ochrony otworów przed wniknięciem powietrznej fali uderzeniowej wybuchu, w tym jądrowego.
  • Skrzydła włazów są wykonane z jednolitej, walcowanej płyty stali,co zapewnia im dużą odporność na czynniki rażenia, takie jak np. nadciśnienie powietrznej fali uderzeniowej.
  • Mogą być wyposażone w uszczelnienia chroniące przed wnikaniem skażeń biologicznych, chemicznych i jądrowych.
  • Występują w różnych rozmiarach, najpopularniejsze to rozmiar 600x800m oraz 700×1200 mm
  • Do nabycia są również włazy serii HS, otwierane do środka, zamykane przy pomocy śrub – zalecane do zamykania rzadko używanych otworów technicznych, gdzie wymagana jest jednak odporność na nadciśnienie oraz ogólna wytrzymałość ( np. wejścia do komór rozprężnych, filtrów kamiennych, zamknięcia wzmocnionych obudów studni zewnętrznych czy zbiorników na nieczystości)

Przepusty kablowe i instalacyjne - seria LP

Seria specjalnych przepustów umożliwiających przeprowadzenie przez ścianę schronu obrony cywilnej lub wojskowego wszelkiego rodzaju instalacji (wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, wylotów spalin), przy zapewnieniu hermetyczności przejścia przez ścianę, ochrony przed oddziaływaniem nadciśnienia powietrznej fali uderzeniowej. Wykonane ze stali, zaprojektowane do funkcjonowania w szerokim zakresie temperatur.