Zawory przeciwwybuchowe

Podstawowy element wyposażenia obiektu ochronnego

Zawory PSV

Seria automatycznych zaworów przeciwwybuchowych o działaniu mechanicznym, podwójnego działania ( chroniących przed nad i pod ciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej), przeznaczonych do montażu w schronach obrony cywilnej i wojskowych. Stosuje się je na wlotach i wylotach powietrza do schronu.

 • Elementem ruchomym w zaworze jest zawieszony na sprężynie dysk reagujący na wzrost nad i podciśnienia i zamykający dostęp powietrza do obiektu.
 • Zawór montowany jest w ścianie i mocowany do jej zbrojenia na etapie jej budowy.
 • Mechanizm zaworu umieszczony jest w stalowej, odpornej na korozję rurze, cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo.
 • Zawór został zaprojektowany aby wytrzymać wielokrotne obciążenie falą uderzeniową o wartości ciśnienia wynoszącej 19 bar ( 1,9 MPa). przy takim obciążeniu, zawór pozostaje w pełni sprawny.
 • Zawór jest odporny na przyspieszenie na skutek przemieszczenia konstrukcji schronu o wartości 30g. Może pracować w temperaturach od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Zawory PVD

Seria automatycznych zaworów przeciwwybuchowych o działaniu mechanicznym, ( chroniących przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej), przeznaczonych do montażu w schronach obrony cywilnej i wojskowych. Zaprojektowane specjalnie do ochrony wylotów spalin z systemów zasilania ( agregatów prądotwórczych) schronów obrony cywilnej i wojskowych.

 • Elementem ruchomym w zaworze jest zawieszony na sprężynie dysk reagujący na wzrost ciśnienia i zamykający dostęp powietrza do obiektu.
 • Zawór montowany jest do umieszczonego w ścianie specjalnego przepustui mocowanego do jej zbrojenia na etapie budowy.
 • Mechanizm zaworu umieszczony jest w stalowej, odpornej na korozję rurze, cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo.
 • Zawór został zaprojektowany aby wytrzymać wielokrotne obciążenie falą uderzeniową o wartości ciśnienia wynoszącej 60 bar ( 6 MPa). przy takim obciążeniu, zawór pozostaje w pełni sprawny.
 • Zawór jest odporny na przyspieszenie na skutek przemieszczenia konstrukcji schronu o wartości 30g. Może pracować w temperaturach od -20 do +80 stopni Celsjusza.
 • Jest odporny na oddziaływanie gazów spalinowych o temperaturze do 650 stopni Celsjusza.

Zawory PV-KK

Seria automatycznych zaworów przeciwwybuchowych o działaniu mechanicznym podwójnego działania, zabezpieczających przed nad i pod ciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej.

Zaprojektowane do montażu w ścianach stalowych lub żelbetowych, w miejscach wymagających dostarczenia bardzo dużej ilości powietrza.

 • Dzięki specjalnej konstrukcji można je łączyć w bloki składające się nawet z setek zaworów.

 • Zostały zaprojektowane w celu ochrony przed wielokrotnym działaniem nadciśnienia powietrznej fali uderzeniowej o wartości do 20 bar ( 2,0 Mpa).

 • PV-KK-S Seria automatycznych zaworów przeciwwybuchowych o działaniu mechanicznym podwójnego działania, zabezpieczających przed nad i pod ciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej.

 • Zaprojektowane do montażu na powierzchni ścian stalowych lub żelbetowych, w miejscach wymagających dostarczenia bardzo dużej ilości powietrza, w sytuacji, gdy nie ma możliwości zamontowania zaworu w trakcie budowy obiektu.

 • Dzięki specjalnej konstrukcji można je łączyć w bloki składające się nawet z setek zaworów.

 • Zostały zaprojektowane w celu ochrony przed wielokrotnym działaniem nadciśnienia powietrznej fali uderzeniowej o wartości do 1 bar ( 0,1 Mpa).

 • Wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo. Zostały zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od -45 do +150 stopni Celsjusza.

Zawory ESV

Seria automatycznych zaworów przeciwwybuchowych o działaniu mechanicznym, podwójnego działania (chroniących przed nad i pod ciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej), przeznaczonych do montażu w schronach obrony cywilnej i wojskowych.

Stosuje się je na wlotach i wylotach powietrza do schronu. Zawór montowany jest w ścianie i mocowany do jej zbrojenia na etapie jej budowy.

 

 • Mechanizm zaworu umieszczony jest w stalowej, odpornej na korozję rurze, cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo.

 • Zawór został zaprojektowany aby wytrzymać wielokrotne obciążenie falą uderzeniową o wartości ciśnienia wynoszącej 11 bar ( 1,1 MPa). Przy takim obciążeniu, zawór pozostaje w pełni sprawny.

 • Zawór jest odporny na przyspieszenie na skutek przemieszczenia konstrukcji schronu o wartości 30g.

 • Może pracować w temperaturach od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Żaluzje HV

HV – seria wykonanych ze stali przemysłowych zaworów przeciwwybuchowych. Stosowane są do ochrony obiektów przemysłowych przed falą uderzeniową. Używane w przemyśle petrochemicznym, elektrowniach jądrowych, infrastrukturze krytycznej, obiektach dowodzenia i kierowania i innych.

 • Montowane najczęściej na wlotach kanałów wentylacyjnych.
 • Wykonane są ze stali, z możliwością automatycznego lub manualnego odblokowania po wybuchu. Zaprojektowane aby wytrzymać wielokrotne obciążenie ciśnieniem o wartości 0,1 bar.
 • Odporne na uderzenia drobnych obiektów.
 • Standardowe wymiary otworu na którym można je zamontować – od 300×300 mm do 1500x1500mm.
 • Posiadają certyfikat ATEX