Drzwi Ochronno-hermetyczne (OH-1)

Metalowe drzwi przeciwwybuchowe chroniące przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej oraz środkami biologicznymi i chemicznymi.

Więcej informacji

Urządzenie filtrowentylacyjne (RM-300)

Urządzenie mechaniczne, służące do zaopatrzenia schronu w zdatne do oddychania powietrze, również w okresie występowania poza schronem/ukryciem skażeń i zakażeń.

Więcej informacji

Automatyczny Zawór Przeciwwybuchowy (AZP100 lub AZP200)

Urządzenie mechaniczne, służące do ochrony ludzi przebywających w schronie/ukryciu przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej od pobliskich eksplozji lub wybuchu jądrowego.

Więcej informacji
Previous slide
Next slide