Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300

Zaopatrzenia schronu w zdatne do oddychania powietrze

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300

Urządzenie mechaniczne, służące do zaopatrzenia schronu w zdatne do oddychania powietrze, również w okresie występowania poza schronem/ukryciem skażeń i zakażeń. Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 wytwarza również nadciśnienie w schronie/ukryciu, co uniemożliwia inflitracje szkodliwych czynników z zewnątrz poprzez nieszczelności konstrukcyjne budowli  ochronnej.

Materiał i wykonanie

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 zbudowane jest z szeregu komponentów, do których zaliczyć można: stojak, wentylator, zawory, kolumnę filtropochłaniaczy (FP-100), przewody wentylacyjne ( rury), uszczelki i inne. Większość komponentów wykonana jest ze stali. 

Sterowanie urządzeniem odbywa się manualnie, przy pomocy zaworów, w tym zaworu trójdzielnego, sterującego trybami pracy urządzenia (wentylacja czysta, filtrowentylacja, izolacja).

Oczyszczanie powietrza odbywa się poprzez  pojedynczą kolumnę filtropochłaniaczy FP-100 lub podwójną kolumnę filtropochłaniaczy FP-100 . 

Zasada działania urządzenia filtrowentylacyjnego

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 działa jak wentylator mechaniczny, z przepływem powietrza wymuszonym działaniem wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym lub ręcznie. Zassane powietrze przepływa przez kanały urządzenia filtrowentylacyjnego RM-300, docierając do kolumny filtropochłaniaczy, w których jest oczyszczane ze skażeń NBC (skażenie bronią jądrową, skażenie bronią biologiczną, skażenie bronią chemiczną) – okres filtrowentylacji. 

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 może również działać w reżimie czystym (powietrze płynie do obiektu z pominięciem filtropochłaniaczy) lub reżimie izolacji (zamknięty dopływa powietrza do urządzenia filtrowentylacyjnego RM-300 i schronu). 

Po oczyszczeniu, powietrze kierowane jest do kanałów wentylacyjnych na terenie obiektu. Wydajność urządzenia filtrowentylacyjnego RM-300 powinna być tak dobrana, aby wytworzyć w obiekcie nadciśnienie.

Zastosowanie

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 było i jest jednym z podstawowych urządzeń filtrowentylacyjnych stosowanych w budowlach ochronnych w okresie PRL – zarówno cywilnych jak i wojskowych. Ze względu na prostą konstrukcję, trwałość elementów i łatwość obsługi, po przeprowadzeniu remontu, urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 może być używane obecnie. 

Urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 chroni lokatorów schronu przed szkodliwym oddziaływaniem środków NBC (skażenie bronią jądrową, skażenie bronią biologiczną, skażenie bronią chemiczną), poprzez oczyszczanie skażonego powietrza i wytworzenie nadciśnienia w obiekcie. 

Jako urządzenie filtrowentylacyjne jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia schronów i ukryć, od sprawności i wydajności urządzenia filtrowentylacyjnego zależy przeżycie lokatorów schronu.